DU HỌC NGẮN HẠN NEW ZEALAND 06/2016

DU HỌC NGẮN HẠN NEW ZEALAND 06/2016

Đoàn học sinh cấp 2, 3 tham gia chương trình du học ngắn hạn tại trường THPT Freyberg vào tháng 06/2016.

Ý kiến của bạn

Chia sẻ bài viết