Khóa học

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC TẾ IEF

Các khóa học ngắn hạn

STTQuốc GiaTrườngChi tiết
1New ZealandHọc viện IPU New ZealandDu học ngắn hạn 2 tuần ( Download lịch trình dự kiến )
Trường trung học phổ thông AwatapuDu học ngắn hạn 2 tuần ( Download lịch trình dự kiến)
Trường trung học phổ thông FreybergDu học ngắn hạn 4 tuần ( Download lịch trình dự kiến)
2AnhTrường Cao Đẳng Llandrillo MenaiDu học ngắn hạn 2 tuần

 Đăng ký tham gia Chương Trình gần nhất qua số  Hotline: 0913 226 160